Nastavení soukromí
Náš web potřebuje pro svou správnou funkci soubory cookies, které využívá k technickým a analytickým účelům. Souhlasíte s jejich použitím?

Obchodní podmínky

1. DODAVATEL
Computer Media s.r.o., se sídlem Olomoucká 4630/28, 796 01, Prostějov. Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 45573.
IČ: 26919974
DIČ: CZ26919974
dále jen "dodavatel"
e-mail: info@computermedia.cz
tel: +420 582 302 666

2. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ
 1. Zájemce o koupi, resp. kupující je definován v rámci tohoto textu dále jako "zákazník".
 2. Provozovatelem stránek https://www.diardobremamy.cz je Dodavatel.
 3. Seznam zboží na stránkách https://www.diardobremamy.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží je u každého zboží uvedeno minimálně na produktové stránce zboží.
 4. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle.
 5. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
 6. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží.
 7. Cena za poštovné, balné, dopravu a za případné další poplatky se zobrazuje přímo v objednávce před jejím potvrzením. V tomto okamžiku má zákazník možnost objednávku buď potvrdit a nebo zrušit.
 8. Cena zboží v uskutečněné objednávce bude přesně odpovídat konečné účtované ceně zboží na faktuře.
 9. Stav vyřízení každé objednávky si zákazník může průběžně zkontrolovat na stránkách https://www.diardobremamy.cz, pakliže se zákazník zaregistroval. Pokud zákazník zadal svoji e-mailovou adresu, pak informace o změně stavu ve vyřizování objednávky obdrží i formou zaslaného e-mailu.
 10. Případné zveřejněné spotřebitelské recenze zboží pochází od zákazníků, kteří jsou registrováni. Dodavatel umožnuje vkládání spotřebitelských recenzí pouze registrovaným zákazníkům, u kterých je známa jejich identita minimálně v rozsahu e-mailové adresy, případně v rozsahu vyšším (pakliže zákazník o sobě takovou informaci při registraci poskytl). Tím Dodavatel ověřuje pravost spotřebitelských recenzí.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může zákazník provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 4. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy.
 6. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


4. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍKEM
Zákazník může bez udání důvodu zrušit objednávku až do potvrzení objednávky dodavatelem. Potvrzení objednávky probíhá buď formou e-mailu na e-mailovou adresu zákazníka a nebo změnou stavu zpracování objednávky v objednávkovém systému, kde je každá objednávka vedena pod jedinečným kódem.


5. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY DODAVATELEM
Dodavatel může objednávku zrušit až do okamžiku jejího odbavení. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku dodat. V případě, že objednávka byla některou z online platebních metod zaplacena dopředu Zákazníkem a takovou objednávku zruší Dodavatel před dodáním zboží, pak Dodavatel vrátí do 30 dnů peníze Zákazníkovi v plné výši. 


6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 1. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy/objednávky do 14 dnů od data převzetí zboží. Lhůta může být v rámci akčních nabídek prodloužena, je-li tomu tak výslovně uvedeno na webových stránkách. Datem převzetí zboží se rozumí datum fyzického převzetí zboží od dopravce nebo na výdejním místě. Následující den potom, co je zboží převzato zákazníkem, je prvním dnem 14denní lhůty. V důsledku odstoupení se smlouva ruší.
 2. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, zašle nebo předá Dodavatelui bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od něho obdržel, a to v nepoškozeném stavu.
 3. Vzorový formulář pro odstouopení od smlouvy je uložen na webové adrese e-shopu dodavatele spolu s těmito obchodními podmínkami.
 4. Náklady na zpětné zaslání zboží nese zákazník.
 5. Dodavatel v důsledku odstoupení od smlouvy vrátí zákazníkovi peněžní prostředky, které od něj obdržel, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet Zákazníka nebo refundací platby prostřednictvím poskytovatele služeb platebních karet (v takovém případě poskytovatel platební karty na pokyn dodavatele připíše zákazníkovi peníze na účet, který se k platební kartě váže).
 6. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní, včetně příslušenství a všech poskytnutých součástí (např. CD, DVD, plakáty apod.) a u baleného zboží i včetně originálního obalu (média apod.).
 7. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
 8. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu
 9. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  1. u zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  2. u zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  3. u zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  4. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  5. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  6. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

7. ZASLÁNÍ ZBOŽÍ
Zboží bude dle volby zákazníka při objednání zasláno přepravní službou nebo zaslánou do výdejního místa. V ojedinělých případech si jej zákazník může vyzvednou v sídle společnosti, pokud to e-shop v daném okamžiku umožňuje. Veškeré poplatky za uskutečnění dopravy zboží k zákazníkovi je vyčísleno v objednávce. Žádné další poplatky ani náklady na dopravné nebudou zákazníkovi účtovány.


8. DODACÍ LHŮTA
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době. Zboží označené "skladem" odbavujeme obvykle do 1-5 pracovních dnů. Zboží označené jako "připravujeme" odbavíme do 1-5 pracovních dnů od navezení zboží na sklad. Zboží označené jako "není skladem" odbavíme do 1-5 pracovních dnů od okamžiku znovunavezení zboží na sklad. Dodávka zboží, které není okamžitě k dispozici může trvat řádově týdny až měsíce s ohledem na termín dodávky od výrobce. Termín naskladnění zboží označeného jako "Není skladem" se zákazníkovi obvykle zobrazuje v detailu produktu. 


9. ZPŮSOB DOPRAVY
Byl-li v objednávce zvolen neosobní odběr zboží, pak dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky a Slovenské republiky. Dodavatel je schopen zaslat zboží i do jiných států EU nebo do ostatních států světa. V takovém případě ale neplatí podmínky dopravného uvedené v objednávce a jsou navýšeny o cenu zásilky dopravce v rámci mezinárodního ceníku dopravce. Cena je pak závislá na cílovém státu zákazníka.


10. ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZA ZBOŽÍ
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, zaplacením platební kartou v okamžiku objednání, nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje, a to před zasláním zboží. Smluvní zákazníci, školy, smluvní obchodní partneří a smluvní distributoři mají možnost nakupovat se 14 denní zpětnou splatností na fakturu.


11. DAŇOVÝ DOKLAD
Daňový doklad bude zaslán spolu se zbožím uvnitř zásilky nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu ve formátu PDF.


12. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození zboží, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

Před podpisem pečlivě zkontrolujte obal i samotné zboží.


13. NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM
Pokud si zákazník nepřevezme od dopravce nebo osobně již zákazníkem zaplacené objednané zboží, stejně tak pokud si zákazník nepřevezme od dopravce nebo osobně zboží z ukončené reklamace, bude toto zboží přepravcem vráceno zpět Dodavateli. Dodavatel v takovém případě informuje zákaníka o nepřevzetí a následně navrhne zákazníkovi druhý pokus doručení zboží na náklady Dodavatele. Pokud si ani podruhé zákazník zboží nepřevezme, bude zboží přepravcem opět vráceno Dodavateli. V takovém případě Dodavatel opět vyrozumí zákazníka a uloží zboží do svého skladu a další pokus o doručení zboží směrem k zákazníkovi provede až na žádost zákazníka s tím, že náklady na třetí a každý následující pokus doručení zboží (tj. zejména poštovné a návratné) hradí zákazník v plném rozsahu předem. 


14. KOMUNIKACE MEZI ZÁKAZNÍKEM A DODAVATELEM
 1. Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována primárně prostředky komunikace na dálku, tzn. elektronickou poštou, případně telefonicky, pokud se strany nedohodnou jinak.
 2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi na prostředky komunikace na dálku, při použití těchto komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí zákazník sám.

15. REKLAMACE (Uplatnění práva z vadného plnění)
  1. Dodavatel odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá zíkazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  2. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit.
  3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
  4. Je-li zboží převedeno zcizitelem (původním majitelem) na jiného nabyvatele, pak, jakmile nabyvatel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu zciziteli a předmět plnění zciziteli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej nabyvatel po upozornění zcizitele bez prodlení prodat.
  5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
  6. Při koupi použité věci mohou strany zkrátit dobu reklamace až na jeden rok.
  7. Má-li zboží vadu, může Zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka. Dodavatel může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vad.
  8. Pokud zboží vykazuje vady, má zákazník v platné záruční době právo na jednu z následujících možností řešení reklamace:
   1. opravu zboží,
   2. výměnu zboží za nové,
   3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
   4. odstoupení od smlouvy v případě neopravitelnosti či nemožnosti výměny zboží.
  9. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží z plnění (Reklamace) se nevztahuje na:
   1.  věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
   4. vyplývá-li to z povahy věci.
  10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  11. Reklamaci lze uplatnit v místě sídla dodavatele:
   Computer Media s.r.o.
   Olomoucká 4630/28
   796 01  Prostějov
  12. V provozovně je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Provozní doba provozovny je každý pracovní den od 8 - 16 hodin. 
  13. Zboží k reklamaci je na uvedenou adresu možné doručit osobně nebo libovolnou přepravní službou.
  14. Dodavatel je povinen přijmout reklamaci na uvedené adrese.
  15. Dodavatel vydá při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
  16. Dodavatel bude o stavu reklamace informovat zákazníka primárně elektronicky (e-mailem, SMS, telefonicky).
  17. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po marném uplynutí lhůty může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
  18. Dodavatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Zákazníkovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha zboží a účel, pro který Zákazník Zboží koupil. K odstranění vady převezme prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila. Dodavatel provede demontáž zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.
  19. Nepřevezme-li Zákazník zboží v přiměřené době poté, co jej Dodavatel vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění. Neujednají-li strany její výši, platí za ujednanou výše obvyklá.
  20. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
   1. Dodavatel vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2, Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
   2. se vada projeví opakovaně,
   3. je vada podstatným porušením smlouvy,
   4. je z prohlášení Dodavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.
  21. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou Zákazník obdržel.
  22. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Ustanovení § 2110 a 2111 se nepoužijí. (4) Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
  23. Vytkl-li Zákazník Dodavateli vadu oprávněně, doba po kterou je zboží v procesu reklamace a dále roční doba od převzetí, neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat
  24. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace.
  25. V případě zamítnutí reklamace je Dodavatel povinen odůvodnit zamítnutí reklamace.
  26. Dodavatel vydá zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. 

16. ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU BATERIÍ A ELEKTROZAŘÍZENÍ
 1. Prodávající má uzavřenou smlouvu se společností REMA Systém, a.s., IČO: 64510263, DIČ: CZ64510263 se sídlem Praha 4, Budějovická1667/64, PSČ: 140 00, evidenční číslo smlouvy je ZF-4217 (dále jen REMA). REMA je provozovatelem kolektivního systému, který na základě oprávnění vydaného podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „ZVUŽ“), zajišťuje plnění povinností výrobců elektrozařízení stanovených pro zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění výrobků s ukončenou životností, informování konečného uživatele o zpětném odběru a další povinnosti s tím související. REMA na základě uzavřené smlouvy pro prodávajícího zajišťuje zpětný odběr výrobků s ukončenou životností, baterií a elektrozařízení a jejich ekologickou likvidaci.

  Takto označené výrobky (označení naleznete na obalu nebo přiloženém návodu) v žádném případě nepatří do směsného komunálního odpadu a musí být odevzdány k bezpečné ekologické likvidaci splňující zákonné požadavky na recyklaci použitých materiálů.

 2. Zpětný odběr zajišťuje REMA na svých sběrných místech uvedených zde: https://www.rema.cloud/sluzby/sberny-a-zpracovatele. Zákazník má zároveň právo požádat Dodavatele, telefonicky nebo písemně na kontaktech uvedených v hlavičce tohoto dokumentu, o bezplatné zajištění zpětného odběru odpadního elektrozařízení Dodavatelem, a to v počtu kusů odpovídajícím již zakoupeným elektrozařízením podobného typu. Dodavatel rovněž může elektroodpad odevzdat v pracovní dny v čase od 8:00 do 16:00 hod v místě provozovny Prodávajícího.17. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ
1. V případě, že dojde mezi dodavatelem a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


18. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELE
Osobní údaje zákazníků, jsou prodávajícím zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Více o zpracování a ochraně osobních údajů zde.


19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. V souladu s § 1826 odst. 1 b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodavatel uvádí, že smlouvu mezi Dodavatel a Zákazníkem lze uzavřít v Českém jazyce.
 3. V souladu s § 1826 odst. 1 a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodavatel poskytuje smlouvu formou fyzického souboru ve formátu PDF, který je zaslán spolu s potvrzujícím e-mailem Objednávky na adresu Zákazníka uvedenou Zákazníkem v objednávce. K této podobě smlouvy má zákazník trvalý přístup nezávisle na Dodavateli, a to prostřednictvím své e-mailové schránky. 
 4. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách.

V případě specifických dotazů k obchodním podmínkám prosím pište na e-mail info@computermedia.cz.

Tyto obchodní podmínky nahrazují předchozí Obchodní podmínky a nabývají účinnosti dne 13.5.2024.

Formuláře

Formulář Odstoupení od smlouvy - PDF

Formulář pro Reklamaci (Uplatnění práva z vadného plnění) - PDF
Obchodní podmínky | diardobremamy.cz
{"prihlaseny":0,"vikendy":"","jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"Storno","odstraneni":"Odstranit","nacitani":"Soubor se na\u010d\u00edt\u00e1, \u010dekejte pros\u00edm...","ano":"Ano","ne":"Ne","form_uspech":"Zm\u011bny byly \u00fasp\u011b\u0161n\u011b ulo\u017eeny","form_neuspech":"Zm\u011bny se neulo\u017eily. Opravte pros\u00edm vyzna\u010den\u00e9 chyby a akci opakujte.","dalsi":"Dal\u0161\u00ed","hledat":"hledat","odpocet_den":"dny","odpocet_hodina":"hod","odpocet_minuta":"min","odpocet_sekunda":"sek","odpocet_konec":"Akce ji\u017e skon\u010dila"}
https://www.diardobremamy.cz/
https://www.diardobremamy.cz/obchodni-podminky?h=&dalsi=0&idWebHomepage=
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému
Zapomněli jste heslo?

Nemáte ještě účet?

Registujte se

Chci se registrovat!